Voorbeelden van opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die ik heb uitgevoerd:

Gemeente Tilburg: 
Teamdagen voor 12 teams van de Toegang Tilburg. Verschillende partijen vormen samen de Toegang: Mee, Loket Z (Wmo), Maatschappelijk werk, Werk en inkomen, GGD. Vanaf 1 april 2018 vormen zij nieuwe teams en deze nieuwe teams starten met een Teamdag. Deze teamdagen verzorg ik samen met een interne trainster van de GGD.

Trainingen Keukentafelgesprekken voeren en Plannen van Aanpak schrijven, afdeling WMO. De loketadviseurs voeren keukentafelgesprekken en schrijven Plannen van aanpak. Ik heb vier trainingen verzorgd over dit thema, daarna volgden nog terugkomdagen. Het doel: nog effectievere gesprekken voeren en begrijpelijke plannen van aanpak schrijven.

Trainingen Functioneringsgesprekken voeren en verslagen schrijven

Trainingen Helder Schrijven voor de volgende teams: Geo Informatie, Basisregistratie, Technisch beheer

NCOI Opleidingen:
Trainingen summerschool ‘Interne communicatie en samenwerking‘ voor de medewerkers van NCOI

ICM Opleidingen & Trainingen: 
– Trainingen Persoonlijke Effectiviteit voor Office Managers en Management Assistenten
– Doorontwikkelen trainingsmateriaal: leesbaarheid vergroten, up-to-date maken

Driessen HRM:
Teamdagen over Feedback geven en ontvangen voor zelfsturende scrum-teams
Professionele communicatie Young Public Professionals. Driessen HRM leidt ambitieuze net-afgestudeerden op tot professionele consultants in het publieke domein. Voor deze betrokken groep trainees verzorg ik sinds 2009 trainingen in schriftelijke en mondelinge communicatie.
Adviesrapporten schrijven voor E-hrm-adviseurs en consultants
– trainingen Heldere teksten schrijven voor Gemeente Steenwijkerland en Veiligheidsregio Haaglanden
Aanbestedingen en offertes schrijven 
Persoonlijk en professioneel schrijven
Effectief Communiceren voor locatiemedewerkers

Boertien Vergouwen Overduin, open en in-company: 
– Ons Middelbaar Onderwijs OMO: Beleidsteksten schrijven
– Essent: Continu verbeteren? Vergroot je cirkel van invloed!
– Trainingen Bedrijfscommunicatie
– Trainingen Effectieve Gespreksvoering
Training en redactiewerk Aon, herschrijven polisvoorwaarden in begrijpelijke taal

KWD Resultaatmanagement: 
– Workshop Resultaatgerichte teksten schrijven voor de consultants van KWD
Redigeren van de uitgaven van KWD, boekjes die KWD zelf uitgeeft
– Workshop Overtuigend Presenteren 

Radiotherapiegroep:
OR-teamdag over feedback geven en ontvangen.

Alfabeta Tekst en Training:
– Trainings-/verandertraject Schrijven in B1-stijl voor Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek OFGV
– Schrijftrainingen over spelling en schriftelijk communiceren

Opleiders
ICM Opleidingen en Trainingen – Boertien Vergouwen Overduin – NCOI – Alfabeta Tekst en Training – Fontys Hogeschool

Overheid
gemeente Tilburg – gemeente Schiedam – gemeente Bodegraven – gemeente Steenwijkerland (via Driessen HRM)  – Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek OFGV (via Alfabeta) – Veiligheidsregio Haaglanden (via Driessen HRM)

Profit
Driessen HRM – Bouwmaat – Generali – KWD Resultaatmanagement – Zwemanalyse.nl  – VORM Bouw (via Alfabeta Tekst en Training) – Trebbe

Zorg of zorg-gerelateerde organisaties
Welzorg – Avoord – Careyn – Arjo Huntleigh – Elk Welzijn – Radiotherapiegroep – Erasmus Medisch Centrum