Heldere beleids- en adviesrapporten schrijven

Heldere beleids- en adviesrapporten schrijven

Het begint allemaal met een goede opbouw. Zolang de opbouw rammelt, blijft het rapport lastig leesbaar en komt je boodschap niet goed over. Vergelijk het maar met het bouwen van een huis: eerst wordt de tekening gemaakt en pas als alles klopt op de tekening, kan het huis gebouwd worden.

In de training werken we toe naar een efficiënte aanpak. Het resultaat: een helder opgebouwd, overtuigend advies- of beleidsrapport dat past bij de schrijver en bij de organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Een efficiënte schrijfaanpak hanteren
  • Beleidsfases herkennen
  • Een tekst schrijven die past bij de beleidsfase
  • Een logische tekstopbouw maken
  • Een aantrekkelijke inleiding schrijven
  • De tekst toegankelijk en overzichtelijk maken
  • Het advies afbakenen en onderbouwen met argumenten
  • Lezersgerichte zinnen formuleren