training - coaching
 

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of heeft u een klacht? Dat vind ik erg vervelend en ik zal er alles aan doen om uw klacht zo mogelijk op te lossen. Natuurlijk behandel ik uw klacht vertrouwelijk.

Wat kunt u doen?

Neemt u zo snel mogelijk contact met mij op: bespreek het met me in een persoonlijk gesprek, of bel me (06 45 57 64 28). We spreken dan samen af hoe we de klacht oplossen.

Komen we er niet uit?

Dan kunt u een officiële klacht indienen. Stuurt u dan een mail naar: info@prinssencommunicatie.nl

Of een brief naar:
Prinssen Communicatie

Bijenstraat 4
4105 DX Culemborg

Wat gebeurt er met uw klacht?

Zodra ik uw officiële klacht heb ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie. Ik ga ervan uit dat uw klacht binnen twee weken is afgehandeld. Als er meer tijd nodig is om onderzoek te doen, laat ik u dat binnen vijf werkdagen weten na het moment van mijn schriftelijke reactie. Ik licht dan toe waarom uitstel noodzakelijk is. Ook geef ik een indicatie van wanneer ik verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Bent u het niet eens met mijn beslissing?

Dan kunt u in beroep gaan. U kunt dat laten weten aan mw. mr. Inge Noordik. Zij is bereikbaar via inge.noordik@xmsnet.nl. Inge reageert binnen 6 weken op de klacht. Haar oordeel is voor Prinssen Communicatie bindend; eventuele consequenties worden door Prinssen Communicatie snel afgehandeld.

Registratie van klachten

Prinssen Communicatie registreert klachten en de wijze van afhandeling, en bewaart deze gegevens gedurende 2 jaar.