Voorbeelden van opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die ik heb uitgevoerd:

Gemeente Tilburg: 
Teamdagen voor 12 teams van de Toegang Tilburg. Verschillende partijen vormen samen de Toegang: Mee, Loket Z (Wmo), Maatschappelijk werk, Werk en inkomen, GGD. Vanaf 1 april 2018 vormen zij nieuwe teams en deze nieuwe teams starten met een Teamdag. Deze teamdagen verzorg ik samen met een interne trainster van de GGD. Na deze teamdagen volgden voor alle teams diverse vervolg-teamdagen.

Resultaatgericht Indiceren voor de WMO, trainingen voor 9 groepen van de Toegang Tilburg. Vanaf 1 april 2019 kent de gemeente Tilburg een nieuwe werkwijze voor de WMO, waarbij resultaatgericht wordt geïndiceerd. Samen met medewerkers van de gemeente heb ik 9 trainingen verzorgd over deze nieuwe werkwijze.

Keukentafelgesprekken voeren en Plannen van Aanpak schrijven, afdeling WMO. De loketadviseurs voeren keukentafelgesprekken en schrijven Plannen van aanpak. Ik heb vier trainingen verzorgd over dit thema, daarna volgden nog terugkomdagen. Het doel: nog effectievere gesprekken voeren en begrijpelijke plannen van aanpak schrijven.

Functioneringsgesprekken voeren en verslagen schrijven, trainingen

Helder Schrijven, trainingen voor de volgende teams: Geo Informatie, Basisregistratie, Technisch beheer

Bibliotheek Westland:
Persoonlijke effectiviteit, training

NCOI Opleidingen:
Trainingen summerschool ‘Interne communicatie en samenwerking‘ voor de medewerkers van NCOI

ICM Opleidingen & Trainingen: 
Persoonlijke Effectiviteitstrainingen voor Office Managers en Management Assistenten

Driessen HRM:
Teamdagen over Feedback geven en ontvangen voor zelfsturende scrum-teams
Professionele communicatie Young Public Professionals. Driessen HRM leidt ambitieuze net-afgestudeerden op tot professionele consultants in het publieke domein. Voor deze betrokken groep trainees verzorg ik sinds 2009 trainingen in schriftelijke en mondelinge communicatie.
Adviesrapporten schrijven voor E-hrm-adviseurs en consultants
– trainingen Heldere teksten schrijven voor Gemeente Steenwijkerland en Veiligheidsregio Haaglanden
Aanbestedingen en offertes schrijven 
Persoonlijk en professioneel schrijven
Effectief Communiceren voor locatiemedewerkers

Boertien Vergouwen Overduin, open en in-company: 
– Ons Middelbaar Onderwijs OMO: Beleidsteksten schrijven
– Essent: Continu verbeteren? Vergroot je cirkel van invloed!
– Trainingen Bedrijfscommunicatie
– Trainingen Effectieve Gespreksvoering
Training en redactiewerk Aon, herschrijven polisvoorwaarden in begrijpelijke taal

KWD Resultaatmanagement: 
– Resultaatgerichte teksten schrijven, workshop voor de consultants van KWD
Redigeren van de uitgaven van KWD, boekjes die KWD zelf uitgeeft
Overtuigend Presenteren, workshop

Radiotherapiegroep:
OR-teamdag over feedback geven en ontvangen.

Erasmus Medisch Centrum:
Begeleiding afdelingsbijeenkomsten afdeling Longgeneeskunde

Alfabeta Tekst en Training:
Trainings-/verandertraject Schrijven in B1-stijl voor Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek OFGV
Schrijftrainingen over spelling en schriftelijk communiceren

Opleiders
ICM Opleidingen en Trainingen – Boertien Vergouwen Overduin – NCOI – Alfabeta Tekst en Training – Fontys Hogeschool

Overheid
gemeente Tilburg – gemeente Schiedam – gemeente Bodegraven – gemeente Steenwijkerland (via Driessen HRM)  – Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek OFGV (via Alfabeta) – Veiligheidsregio Haaglanden (via Driessen HRM) – Bibliotheek Westland

Profit
Driessen HRM – Bouwmaat – Generali – KWD Resultaatmanagement – Zwemanalyse.nl  – VORM Bouw (via Alfabeta Tekst en Training) – Trebbe

Zorg of zorg-gerelateerde organisaties
Welzorg – Avoord – Careyn – Arjo Huntleigh – Elk Welzijn – Radiotherapiegroep – Erasmus Medisch Centrum