training - coaching
 

CRKBO

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs voor Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Prinssen Communicatie is in beide registers opgenomen: als docent en als instelling.

crkbo instelling