training - coaching
 
Prinssen Communicatie

Opdrachten

Voorbeelden van opdrachten die ik heb uitgevoerd

Ik werk voor uiteenlopende opdrachtgevers. Ik ga uit van de vraag die de opdrachtgever heeft, en maak voor de vraag een maatwerktraining. Hieronder staan enkele voorbeelden van opdrachten.

Gemeente Tilburg

 • Teamdagen voor 12 teams van de Toegang Tilburg. Verschillende partijen vormen samen de Toegang: Mee, Loket Z (Wmo), Maatschappelijk werk, Werk en inkomen, GGD.
 • Keukentafelgesprekken voeren en Plannen van Aanpak schrijven, afdeling WMO. De loketadviseurs voeren keukentafelgesprekken en schrijven Plannen van aanpak. Ik heb vier trainingen verzorgd over dit thema, daarna volgden nog terugkomdagen. Het doel: nog effectievere gesprekken voeren en begrijpelijke plannen van aanpak schrijven.
 • Functioneringsgesprekken voeren en verslagen schrijventrainingen
 • Helder Schrijven, trainingen voor de volgende teams: Geo Informatie, Basisregistratie, Technisch beheer

Fruitmasters

Teamcoaching, verbetering communicatie en samenwerking

Individuele coaching, diverse trajecten

NCOI Opleidingen

Trainingen summerschool ‘Interne communicatie en samenwerking‘ voor de medewerkers van NCOI

ICM Opleidingen & Trainingen 

 • Persoonlijk leiderschap
 • Persoonlijke Effectiviteitstrainingen voor Office Managers en Management Assistenten
 • Trainersopleiding

Driessen, Reijn en IJK

 • Overtuigingskracht en beïnvloeding
 • Teamdagen over Feedback geven en ontvangen voor zelfsturende scrum-teams
 • Professionele communicatie Young Public Professionals. Driessen HRM leidt ambitieuze net-afgestudeerden op tot professionele consultants in het publieke domein. Voor deze betrokken groep trainees verzorg ik sinds 2009 communicatietrainingen die we afsluiten met een casus
 • Adviesrapporten schrijven voor E-hrm-adviseurs en consultants
 • trainingen Heldere teksten schrijven voor Gemeente Steenwijkerland en Veiligheidsregio Haaglanden
 • Aanbestedingen en offertes schrijven 
 • Persoonlijk en professioneel schrijven
 • Effectief Communiceren voor locatiemedewerkers

Boertien Vergouwen Overduin, open en in-company

 • Ons Middelbaar Onderwijs OMO: Beleidsteksten schrijven
 • Essent: Continu verbeteren? Vergroot je cirkel van invloed!
 • Bedrijfscommunicatie
 • Effectieve Gespreksvoering
 • Training en redactiewerk Aon, herschrijven polisvoorwaarden in begrijpelijke taal

KWD Resultaatmanagement

 •  Resultaatgerichte teksten schrijven, workshop voor de consultants van KWD
 • Redigeren van de uitgaven van KWD, boekjes die KWD zelf uitgeeft
 • Overtuigend Presenteren, workshop

Radiotherapiegroep,

OR-teamdag over feedback geven en ontvangen.

Erasmus Medisch Centrum

Begeleiding afdelingsbijeenkomsten afdeling Longgeneeskunde