Werkwijze

We voeren een intakegesprek. De vragen die centraal staan: ben ik de coach die je zoekt en ben ik de geschikte persoon voor jouw vraag? We verkennen je vraag en ik maak op basis daarvan een inschatting van het coachtraject.

Ik werk resultaatgericht. Voor we de coaching starten, formuleren we een heldere vraag, die als leidraad dient voor de gesprekken.

Coachtraject
Het aantal bijeenkomsten varieert en is afhankelijk van de vraag. Drie tot vijf bijeenkomsten zijn vaak al genoeg om je vraag te beantwoorden.

We evalueren de coaching, eventueel in een driegesprek met de opdrachtgever of leidinggevende. De vraag die centraal staat, is: heeft de coaching het gewenste resultaat opgeleverd?