DISC met je team

Zoek je een manier om elkaar beter te begrijpen? Kies dan voor de DISC-insteek! DISC laat zien waar de kwaliteiten van het team liggen en hoe verschillende stijlen elkaar het beste kunnen benaderen. Het resultaat: meer begrip, plezieriger samenwerking, verbeterde communicatie.

Ieder lid van het team vult een DISC-vragenlijst in. Hieruit volgt een persoonlijk rapport. Dit rapport bespreek ik eerst individueel met alle teamleden. Daarna volgt de teamdag of –dagen. Het doel: elkaars ‘kleur’ leren kennen en de communicatie hierop laten aansluiten. Er ontstaat meer begrip voor elkaar.

DISC is een methode voor teamtrainingen